جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

3. منی

مسأله88. منی حیوانی كه خون جهنده دارد نجس است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: