جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

مكروهات آب‌آشامیدن

مسأله 2648. زیاد آشامیدن آب، و آشامیدن آن بعد از غذای چرب، و در شب به حال ایستاده مكروه است، و نیز آشامیدن آب با دست چپ، و هم‌چنین از جای شكسته كوزه، و جایی كه دسته آن است، مكروه می‎باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: