سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مبطلات وضو

مسأله329. هفت چیز وضو را باطل می‎كند:

اول ـ بول.

دوم ـ غائط.

سوم ـ باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود.

چهارم ـ خوابی كه به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، اما اگر چشم نبیند ولی گوش بشنود، وضو باطل نمی‎شود.

پنجم ـ چیزهایی كه عقل را از بین می‎برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی.

ششم ـ استحاضه زنان كه بعداً گفته می‎شود.

هفتم ـ كاری كه برای آن باید غسل كرد، مانند جنابت و حیض و نفاس، و حكم مس میت در جای خود گفته می‎شود.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: