رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 16/بهم/1401 (الأحد: 14/رجب/1444)

 6. غنیمت

مسأله 1837. اگر مسلمین به امر امام با كفار جنگ كنند، و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آن‌ها غنیمت گفته می‎شود، و مخارجی را كه برای غنیمت مصرف كرده‎اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه‌السلام صلاح می‎داند به مصرفی برساند، و چیزهایی كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با كفار به دست می‎آید، نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: