چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

 6. غنیمت

مسأله 1837. اگر مسلمین به امر امام با كفار جنگ كنند، و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آن‌ها غنیمت گفته می‎شود، و مخارجی را كه برای غنیمت مصرف كرده‎اند، مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را كه امام علیه‌السلام صلاح می‎داند به مصرفی برساند، و چیزهایی كه مخصوص به امام است، باید از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند، و آنچه در عصر غیبت در جنگ با كفار به دست می‎آید، نیز بنابر احتیاط همین حكم را دارد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: