شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

ازدواج و زناشویی

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می‎شود و آن بر دو قسم است: دائم و غیر دائم. عقد دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را كه به این قسم عقد می‎كنند زوجه دائمه می‎گویند، و عقد غیر دائم آن است كه مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یك ساعت یا یك روز یا یك ماه یا یك سال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را كه به این قسم عقد كنند، متعه و صیغه می‎نامند.

موضوع: 
نويسنده: