سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

4. مضطربه

مسأله500. مضطربه، یعنی زنی كه چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نكرده، یا عادتش به هم خورده و عادت دیگری پیدا نكرده است، كه اگر بیشتر از ده روز خون ببیند

 

و همه خون‎هایی كه دیده یك جور باشد، باید به عادت خویشان خود رجوع كند؛ چه عادت آنان هفت روز باشد یا كمتر یا بیشتر، ولی اگر عادت آن‌ها از هفت روز، كمتر یا بیشتر باشد، باید احتیاطی را كه در مسأله 495 گفته شد، رعایت نماید، و اگر خویشان عادتی ندارند یا در عادت مختلف باشند، باید در هر ماه از روزی كه خون می‎بیند، هفت روز یا شش روز را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد.

مسأله501. مضطربه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند كه چند روز آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد، چنان‌چه خونی كه نشانه حیض دارد كمتر از سه روز یا بیشتر از ده روز باشد، باید به دستوری كه در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید، و اگر خونی كه نشانه حیض دارد كمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، همه آن حیض است، ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی كه نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند كه آن هم نشانه حیض را داشته باشد، مثل آن كه پنج روز خون سیاه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند، باید در هر دو خون كه نشانه حیض دارد احتیاط كند به ترك آنچه بر حایض حرام است و به جاآوردن كارهای مستحاضه.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: