جمعه: 31/شهر/1402 (الجمعة: 7/ربيع الأول/1445)

10. فقاع

مسأله116. فقاع كه از جو گرفته می‎شود و به آن آب جو می‌گویند نجس است، ولی آبی كه به دستور طبیب از جو می‎گیرند و به آن ماء الشعیر می‎گویند، پاك می‎باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: