رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
سه شنبه: 14/تير/1401 (الثلاثاء: 5/ذو الحجة/1443)

10. فقاع

مسأله116. فقاع كه از جو گرفته می‎شود و به آن آب جو می‌گویند نجس است، ولی آبی كه به دستور طبیب از جو می‎گیرند و به آن ماء الشعیر می‎گویند، پاك می‎باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: