سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مسائل متفرقه حیض

مسأله506. مبتدئه و مضطربه و ناسیه و صاحب عادت عددیه، اگر خونی ببینند كه نشانه حیض داشته باشد، و یقین كنند كه سه روز طول می‎كشد، باید عبادت را ترك كنند، و چنان‌چه بعد بفهمند حیض نبوده، باید عبادت‎هایی را كه به جا نیاورده‎اند قضا نمایند، ولی اگر یقین نكنند كه تا سه روز طول می‎كشد و نشانه حیض را هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید كارهای استحاضه را به جا آورند و كارهایی را كه بر حایض حرام است ترك نمایند اگر چه تا ده روز طول بكشد.

مسأله507. زنی كه در حیض عادت دارد؛ چه در وقت حیض عادت داشته باشد و چه در عدد حیض یا هم در وقت و هم در عدد آن، اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند كه وقت آن یا شماره روزهای آن، یا هم وقت و هم شماره روزهای آن یكی باشد، عادتش برمی‎گردد به آنچه در این دو ماه دیده است، مثلاً اگر از روز اول تا هفتم خون می‎دیده و پاك می‎شده، چنان‌چه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاك شود، از دهم تا هفدهم عادت او می‎شود.

مسأله508. مقصود از یك ماه، از ابتدای خون دیدن است تا سی روز، نه از روز اول ماه تا آخر ماه.

 

مسأله509. زنی كه معمولاً ماهی یك مرتبه خون می‎بیند، اگر در یك ماه دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه حیض را داشته باشد، چنان‌چه روزهایی كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد، باید هر دو را حیض قرار دهد.

مسأله510. اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند كه نشانه حیض را دارد، بعد ده روز یا بیشتر خونی ببیند كه نشانه استحاضه را دارد، و دوباره سه روز یا بیشتر خونی با نشانه حیض ببیند، باید خون اول و خون آخر را حیض قرار دهد.

مسأله511. اگر پیش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نیست، باید برای عبادت‎های خود غسل كند، اگر چه گمان داشته باشد كه پیش از تمام‌شدن ده روز دوباره خون می‎بیند، بلكه اگر یقین هم داشته باشد كه پیش از تمام‌شدن ده روز دوباره خون می‎بیند، احتیاطاً غسل كند، و در پاكی در بین، عبادت‎های خود را به جا آورد و آنچه را بر حایض حرام است ترك نماید.

مسأله512. اگر پیش از ده روز پاك شود، و احتمال دهد كه در باطن خون هست، باید قدری پنبه داخل فرج نماید و كمی صبر كند و بیرون آورد. پس اگر پاك بود غسل كند و عبادت‎های خود را به جا آورد، و اگر پاك نبود اگر چه به آب زرد رنگی هم آلوده باشد، چنان‌چه در حیض عادت ندارد، یا عادت او ده روز است، باید صبر كند كه اگر پیش از ده روز پاك شد غسل نماید و اگر آخر ده روز پاك شد، یا خون او از ده روز گذشت آخر ده روز غسل نماید، و چنان‌چه عادتش كمتر از ده روز است، در صورتی كه بداند پیش از تمام‌شدن ده روز یا آخر ده روز پاك می‎شود، نباید غسل كند، و اگر احتمال دهد خون او از ده روز می‎گذرد، احتیاط واجب آن است كه بعد از عادت، یك روز یا دو روز عبادت را ترك كند، یا جمع كند بین ترك كارهایی كه بر حایض حرام است و انجام كارهای مستحاضه، و بعد از دو روز تا روز دهم، كارهای استحاضه را به جا آورد و كارهایی را كه بر حایض حرام است ترك نماید. پس اگر پیش از تمام‌شدن ده روز یا آخر ده روز از خون پاك شد، تمامش حیض است، و اگر از ده روز گذشت، باید عادت خود را حیض، و بقیه را استحاضه قرار دهد، و عبادت‎هایی را كه بعد از روزهای عادت به جا نیاورده قضا نماید.

مسأله513. اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نكند، بعد بفهمد حیض نبوده است، باید نمازهایی كه در آن روزها به جا نیاورده قضا نماید؛ و اگر چند روز را به گمان

 

این كه حیض نیست عبادت كند، بعد بفهمد حیض بوده، چنان‌چه آن روزها را روزه گرفته باید قضا نماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: