چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

فروش طلا و نقره به طلا و نقره

مسأله 2127. اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشد یا بی‌سكه، در صورتی كه وزن یكی از آن‌ها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.

مسأله 2128. اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آن‌ها مساوی باشد.

مسأله 2129. اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن كه از یكدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یكدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را كه قرار گذاشته‎اند تحویل ندهند، معامله باطل است.

مسأله 2130. اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را كه قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یكدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسیده می‎تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 2131. اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص، و خاك طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.

 

نويسنده: 
کليد واژه: