چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

چیزهایی كه در نماز جماعت مستحب است

مسأله 1489. اگر مأموم یك مرد باشد، بنابر احتیاط واجب طرف راست امام قدری عقب‎تر بایستد، و اگر یك زن باشد، مستحب است در طرف راست امام طوری بایستد كه جای سجده‎اش مساوی زانو یا قدم امام باشد، و اگر یك مرد و یك زن، یا یك مرد و چند زن باشند، مستحب است مرد طرف راست امام و باقی پشت سر امام بایستند، و اگر چند

 

مرد یا چند زن باشند، مستحب است پشت سر امام بایستند، و اگر چند مرد و چند زن باشند، مردان پشت سر امام، و زنان پشت سر مردان بایستند.

مسأله 1490. اگر امام و مأموم هر دو زن باشند، بهتر است كه ردیف یكدیگر بایستند، و امام جلوتر از دیگران نایستد.

مسأله 1491. مستحب است امام در وسط صف بایستد، و اهل علم و كمال و تقوی در صف اول بایستند.

مسأله 1492. مستحب است صف‎های جماعت منظم باشد، و بین كسانی كه در یك صف ایستاده‎اند فاصله نباشد، و شانه آنان ردیف یكدیگر باشد.

مسأله 1493. مستحب است بعد از گفتن «قَدْ قامَتِ الصَّلاَةُ» مأمومین برخیزند.

مسأله 1494. مستحب است امام جماعت حال مأمومی را كه از دیگران ضعیف‎تر است رعایت كند، و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد، مگر بداند همه كسانی كه به او اقتدا كرده‎اند، مایلند.

مسأله 1495. مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهایی كه بلند می‎خواند، صدای خود را به قدری بلند كند كه دیگران بشنوند، ولی باید بیش از اندازه صدا را بلند نكند.

مسأله 1496. اگر امام در ركوع بفهمد كسی تازه رسیده و می‎خواهد اقتدا كند، مستحب است ركوع را دو برابر همیشه طول بدهد و بعد برخیزد، اگر چه بفهمد كس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است.

موضوع: 
نويسنده: