سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

اقسام زن‎های حایض

مسأله484. زن‎های حایض بر شش قسمند:

اول ـ صاحب عادت وقتیه و عددیه، و آن زنی است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در آن دو ماه یك اندازه باشد، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون ببیند.

دوم ـ صاحب عادت وقتیه، و آن زنی است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معین، خون حیض ببیند ولی شماره روزهای حیض او در آن دو ماه یك اندازه نباشد، مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود.

سوم ـ صاحب عادت عددیه، و آن زنی است كه شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یك اندازه باشد، ولی وقت دیدن آن دو خون یكی نباشد، مثل آن كه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببیند.

چهارم ـ مضطربه، و آن زنی است كه چند ماه خون دیده ولی عادت معینی پیدا نكرده، یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‎ای پیدا نكرده است.

پنجم ـ مبتدئه، و آن زنی است كه دفعه اول خون‌دیدن او است.

ششم ـ ناسیه، و آن زنی است كه عادت خود را فراموش كرده است. و هر كدام این‌ها احكامی دارند كه در مسائل آینده گفته می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: