سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

ترتیب

مسأله1117. اگر عمداً ترتیب نماز را به هم بزند و جزئی را كه ركن نیست جلوتر به جا آورد، مثلاً سوره را پیش از حمد بخواند، احتیاط واجب آن است كه بعد از حمد، سوره را دوباره بخواند و نماز را تمام كند، و اعاده نماید؛ ولی اگر به همان سوره كه پیش از حمد خوانده اكتفا كند، یا آن كه جزئی را كه ركن است به غیر ترتیب به جا آورد، و یا یك سجده را پیش از ركوع به جا آورد، نماز باطل می‎شود.

مسأله1118. اگر ركنی از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً پیش از آن كه ركوع كند، دو سجده نماید، نماز باطل است.

مسأله1119. اگر ركنی را فراموش كند و چیزی را كه بعد از آن است و ركن نیست به جا آورد، مثلاً پیش از آن كه دو سجده كند تشهد بخواند، باید ركن را به جا آورد و آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند.

مسأله1120. اگر چیزی را كه ركن نیست فراموش كند، و ركن بعد از آن را به جا آورد، مثلاً حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود، نمازش صحیح است.

 

مسأله1121. اگر چیزی را كه ركن نیست، فراموش كند، و چیزی را كه بعد از آن است و آن هم ركن نیست به جا آورد، مثلاً حمد را فراموش كند و سوره را بخواند؛ چنان‌چه مشغول ركن بعد شده باشد، مثلاً در ركوع یادش بیاید كه حمد را نخوانده باید بگذرد، و نماز او صحیح است، و اگر مشغول ركن بعد نشده باشد، باید آنچه را فراموش كرده به جا آورد، و بعد از آن چیزی را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند.

مسأله1122. اگر سجده اول را به خیال این كه سجده دوم است، یا سجده دوم را به خیال این كه سجده اول است به جا آورد، نماز صحیح است، و سجده اول او، سجده اول و سجده دوم او، سجده دوم حساب می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: