شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

احكام محتضر

مسأله539. بنابر احتیاط واجب مسلمانی را كه محتضر است، یعنی در حال جان‌دادن می‎باشد؛ مرد باشد یا زن، بزرگ باشد یا كوچك، باید به پشت بخوابانند، به طوری كه كف پاهایش به طرف قبله باشد، و اگر خواباندن او كاملاً به این طور ممكن نیست، تا اندازه‎ای كه ممكن است باید به این دستور عمل كنند، و چنان‌چه خواباندن او به هیچ قسم ممكن نباشد، بهتر این است كه او را رو به قبله بنشانند و اگر آن هم نشود، او را به پهلوی راست یا به پهلوی چپ رو به قبله بخوابانند.

مسأله540. احتیاط آن است كه تا وقتی غسل میت تمام نشده، او را رو به قبله بخوابانند، ولی بعد از آن كه غسلش تمام شد، بهتر است او را مثل حالتی كه بر او نماز می‎خوانند بخوابانند.

مسأله541. بنابر احتیاط واجب رو به قبله‌كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است، و بنابر احتیاط تا ممكن می‎شود از ولیّ او اذن بگیرد.

مسأله542. مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امام علیهم السلام و سایر عقاید حقه را به كسی كه در حال جان‌دادن است، طوری تلقین كنند كه بفهمد، و نیز مستحب است چیزهایی را كه گفته شد تا وقت مرگ تكرار كنند.

مسأله543. مستحب است این دعاها را طوری به محتضر تلقین كنند كه بفهمد:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لی الْكَثِیرَ مِنْ مَعاصِیكَ واقْبَلْ مِنّی الْیَسیرَ مِنْ طاعَتِكَ یا مَنْ یَقْبَلُ الْیَسِیرَ وَ یَعْفُو عَن الْكَثِیرِ اِقْبَلْ مِنِّی الْیَسِیرَ واعفُ عَنّی الْكَثِیرَ إنَّكَ أنْتَ الْعَفُوُّ الْغَفوُرُ اَللَّهُمَّ ارْحَمْنی فَإِنَّكَ رَحِیمٌ

مسأله544. مستحب است كسی را كه سخت جان می‎دهد، اگر ناراحت نمی‎شود به جایی كه نماز می‎خوانده ببرند.

مسأله545. مستحب است برای راحت‌شدن محتضر بر بالین او، سوره مباركه یس و الصافات و احزاب و آیة الكرسی و آیه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آیه آخر سوره بقره، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند.

 

مسأله546. تنها گذاشتن محتضر، و گذاشتن چیزی روی شكم او، و بودن جنب و حایض نزد او، و حرف‌زدن زیاد، و گریه‌كردن و تنها گذاشتن زن‎ها نزد او، مكروه است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: