سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

تیمم بدل از وضو

مسأله708. در تیمم بدل از وضو چهار چیز واجب است:

اول ـ نیت.

دوم ـ زدن كف دو دست با هم بر چیزی كه تیمم به آن صحیح است.

سوم ـ كشیدن تمام كف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن، از جایی كه موی سر می‎روید، تا ابروها و بالای بینی و احتیاطاً باید دست‎ها روی ابروها هم كشیده شود.

چهارم ـ كشیدن تمام كف دست چپ به تمام پشت دست راست، و بعد از آن كشیدن تمام كف دست راست به تمام پشت دست چپ.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: