پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

چیزهایی كه سجده بر آن‌ها صحیح است

مسأله1085. باید بر زمین و چیزهای غیر خوراكی كه از زمین می‎روید، مانند چوب و

 

برگ درخت سجده كرد، و سجده بر چیزهای خوراكی و پوشاكی و معدنی، مانند عقیق صحیح نیست.

مسأله1086. احتیاط واجب آن است كه بر برگ مو سجده نكنند.

مسأله1087. سجده بر چیزهایی كه از زمین می‎روید، و خوراك حیوان است، مثل علف و كاه صحیح است.

مسأله1088. سجده بر گل‎هایی كه خوراكی نیستند، صحیح است، ولی سجده بر دواهای خوراكی كه از زمین می‎روید، مانند گل بنفشه و گل گاو زبان صحیح نیست.

مسأله1089. سجده بر گیاهی كه خوردن آن در بعضی از شهرها معمول است و در شهرهای دیگر معمول نیست، و نیز سجده بر میوه نارس اگر چه مأكول نباشد، صحیح نیست.

مسأله1090. سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحیح است، و جواز سجده در حال اختیار به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلی و مانند آن مورد تأمل است.

مسأله1091. اگر كاغذ را از چیزهایی كه سجده بر آن صحیح است، مثلاً از كاه ساخته باشند، می‎شود بر آن سجده كرد، ولی سجده بر كاغذی كه از پنبه و مانند آن ساخته شده، اشكال دارد، و نیز سجده‌كردن بر كاغذی كه انسان نمی‎داند از چیزی كه سجده بر آن صحیح است ساخته شده یا از چیزی كه سجده بر آن صحیح نیست، اشكال دارد.

مسأله1092. برای سجده بهتر از هر چیز، تربت حضرت سید الشهداء علیه ‌السلام می‎باشد. بعد از آن، خاك، بعد از خاك، سنگ و بعد از سنگ، گیاه است.

مسأله1093. اگر چیزی كه سجده بر آن صحیح است ندارد، یا اگر دارد به واسطه سرما یا گرمای زیاد و مانند این‌ها نمی‎تواند بر آن سجده كند، باید به لباسش سجده كند؛ و اگر بر آن هم نشود، باید بر پشت دست یا چیز معدنی، مانند انگشتر عقیق سجده نماید، ولی احتیاط لازم آن است كه تا سجده بر پشت دست ممكن است، بر چیز معدنی سجده نكند.

مسأله1094. سجده بر گل و خاك سستی كه پیشانی روی آن آرام نمی‎گیرد، باطل است.

 

مسأله1095. اگر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد، و بدون این كه مهر را بردارد، به سجده رود اشكال دارد، بلكه باید مهر را از پیشانی بردارد، و بعد به سجده رود.

مسأله1096. اگر در بین نماز، چیزی كه بر آن سجده می‎كند، گم شود و چیز دیگری كه سجده بر آن صحیح است نداشته باشد، چنان‌چه وقت وسعت دارد، باید نماز را رها كند، و اگر وقت تنگ است، باید به ترتیبی كه در مسأله 1093 گفته شد عمل نماید.

مسأله1097. هر گاه در حال سجده بفهمد که پیشانی را بر چیزی گذاشته كه سجده بر آن باطل است؛ اگر ممكن باشد، باید پیشانی را از روی آن به روی چیزی كه سجده بر آن صحیح است بكشد، و اگر ممكن نباشد، چنان‌چه وقت نماز وسعت دارد، باید نماز را رها كند، و اگر وقت تنگ است، به ترتیبی كه در مسأله 1093 گفته شد، عمل نماید.

مسأله1098. اگر بعد از سجده بفهمد که پیشانی را روی چیزی گذاشته كه سجده بر آن باطل است، اشكال ندارد.

مسأله1099. سجده‌كردن برای غیر خداوند متعال حرام می‎باشد، و بعضی از مردم كه مقابل قبر ائمه علیهم السلام پیشانی را به زمین می‎گذارند، اگر برای شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد، و گر نه حرام است.

موضوع: 
نويسنده: