پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

وضوی ارتماسی

مسأله267. در وضوی ارتماسی احوط آن است كه انسان صورت و دست راست را به قصد وضو در آب فرو برد و با دست راست، دست چپ را به قصد وضو بشوید، و مسح سر و پاها را انجام دهد.

مسأله268. در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست‎ها از بالا به پایین شسته شود، به این نحو كه صورت را از طرف پیشانی و دست‎ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.

مسأله269. اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد، اشكال ندارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: