سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نیت

مسأله952. انسان باید نماز را به نیت قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلاً به زبان بگوید كه چهار ركعت نماز ظهر می‎خوانم قربةً إلی الله، بلكه در نماز احتیاط، احتیاط لازم نگفتن به زبان است.

مسأله953. اگر در نماز ظهر یا نماز عصر نیت كند كه چهار ركعت نماز می‎خوانم، و معین نكند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است، و نیز كسی كه مثلاً قضای نماز ظهر بر او واجب است، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر را بخواند، باید نمازی را كه می‎خواند، در نیت معین كند.

مسأله954. انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد. پس اگر در بین نماز به طوری غافل شود كه اگر بپرسند چه می‎كنی؟ نداند چه بگوید، نمازش باطل است.

مسأله955. انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند. پس كسی كه ریا كند یعنی، برای نشان‌دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است؛ خواه فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

مسأله956. اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا به جا آورد، نماز باطل است؛ چه آن قسمت، واجب باشد، مثل حمد و سوره، چه مستحب باشد مانند قنوت، و لكن در مستحب احتیاط لازم آن است كه نماز را تمام و دوباره اعاده نماید بلكه اگر تمام نماز را برای خدا به جا آورد، ولی برای نشان‌دادن به مردم در جای مخصوصی، مثل مسجد یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت، یا به طرز مخصوصی مثلاً با جماعت نماز بخواند، نمازش باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: