رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
دوشنبه: 17/بهم/1401 (الاثنين: 15/رجب/1444)

چیزهایی كه در نماز جماعت مكروه است

مسأله 1497. اگر در صف‎های جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بایستد.

مسأله 1498. مكروه است مأموم ذكرهای نماز را طوری بگوید كه امام بشنود.

مسأله 1499. مسافری كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت می‎خواند مكروه است در این نمازها به كسی كه مسافر نیست اقتدا كند، و كسی كه مسافر نیست مكروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

 

موضوع: 
نويسنده: