چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

چیزهایی كه در نماز جماعت مكروه است

مسأله 1497. اگر در صف‎های جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بایستد.

مسأله 1498. مكروه است مأموم ذكرهای نماز را طوری بگوید كه امام بشنود.

مسأله 1499. مسافری كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت می‎خواند مكروه است در این نمازها به كسی كه مسافر نیست اقتدا كند، و كسی كه مسافر نیست مكروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

 

موضوع: 
نويسنده: