پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

عدّه زنی كه شوهرش مرده

مسأله 2526. زنی كه شوهرش مرده اگر آبستن نباشد، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگهدارد، یعنی از شوهر كردن خودداری نماید، اگر چه یائسه یا متعه باشد، یا شوهرش با او نزدیكی نكرده باشد؛ و اگر آبستن باشد، باید تا موقع وضع حمل عدّه نگهدارد، ولی اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‎اش به دنیا بیاید، باید تا چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهرش صبر كند، و این عدّه را عدّه وفات می‎گویند.

مسأله 2527. زنی كه در عدّه وفات می‎باشد، حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بكشد، و هم‌چنین كارهای دیگری كه زینت حساب شود، بر او حرام می‎باشد.

مسأله 2528. اگر زن یقین كند كه شوهرش مرده، و بعد از تمام‌شدن عده وفات شوهر كند، چنان‌چه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود، و در صورتی كه آبستن باشد به مقداری كه در عدّه طلاق گفته شد، یعنی تا موقع زاییدن برای شوهر دوم عدّه طلاق، و بعد برای شوهر اول عدّه وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، برای شوهر اول عدّه وفات و بعد برای شوهر دوم عدّه طلاق نگهدارد، و ابتدای عدّه وفات را از موقعی كه خبر صحیح وفات شوهر به او رسیده قرار دهد.

مسأله 2529. ابتدای عدّه وفات از موقعی است، كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.

مسأله 2530. اگر زن بگوید عدّه‎ام تمام شده، با دو شرط از او قبول می‎شود:

اول ـ آن كه مورد تهمت نباشد.

 

دوم ـ آن كه از طلاق یا مردن شوهر به قدری گذشته باشد كه در آن مدت تمام‌شدن عدّه ممكن باشد.

موضوع: 
نويسنده: