سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نمازهای واجب

نمازهای واجب شش‎ است:

اول ـ نماز یومیه.

دوم ـ نماز آیات.

سوم ـ نماز میت.

چهارم ـ نماز طواف واجب خانه كعبه.

پنجم ـ نماز قضای پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است.

ششم ـ نمازی كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می‎شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: