سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

11. عرق حیوان نجاستخوار

مسأله117. بنابر احتیاط واجب باید از عرق شتر نجاستخوار و هر حیوانی كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده اجتناب كرد.

مسأله118. عرق جنب از حرام پاك است چه در حال جماع بیرون آید یا بعد از آن، از مرد باشد یا از زن، از زنا باشد یا از لواط، یا از وطی و نزدیكی‌كردن با حیوانات یا استمناء، «و استمناء آن است كه انسان با خود، كاری كند كه منی از او بیرون آید» لكن بنابر احتیاط واجب با بدن یا لباسی كه آلوده به آن است نمی‎شود نماز خواند.

مسأله119. اگر انسان در موقعی كه نزدیكی با زن حرام است، مثلاً در روزه ماه رمضان، با زن خود نزدیكی كند، بنابر احتیاط واجب نباید با بدن و لباسی كه آلوده به آن عرق است نماز بخواند.

مسأله120. اگر جنب از حرام، عوض غسل تیمم نماید و بعد از تیمم عرق كند، تا عذر او باقی است نماز خواندن با آن عرق مانع ندارد.

مسأله121. اگر كسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیكی كند، احتیاط واجب آن است كه با لباس یا بدن آلوده به عرق خود نماز نخواند، و اگر اول از حلال جنب شده و بعد از حرام، نماز خواندن با آن مانع ندارد.

موضوع: 
نويسنده: