پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

5. آب چاه

مسأله45. آب چاهی كه از زمین می‎جوشد اگر چه كمتر از كُر باشد، چنان‌چه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نكرده پاك است، ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاست‎ها، مقداری كه در كتاب‎های مفصل گفته شده از آب آن بكشند.

مسأله46. اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنان‌چه تغییر آب چاه از بین برود، بنابر احتیاط واجب موقعی پاك می‎شود كه با آبی كه از چاه می‎جوشد مخلوط گردد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: