سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

نقد و نسیه

مسأله 2112. اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می‎توانند جنس و پول را از یكدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل‌دادن خانه و زمین و مانند این‌ها به این است كه آن را در اختیار خریدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحویل‌دادن فرش و لباس و مانند این‌ها به این است كه آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نكند.

مسأله 2113. در معامله نسیه باید مدت كاملاً معلوم باشد. پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت كاملاً معین نشده معامله باطل است.

 

مسأله 2114. اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام‌شدن مدتی كه قرار گذاشته‎اند، نمی‎تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می‎تواند پیش از تمام‌شدن مدت، طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نماید.

مسأله 2115. اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام‌شدن مدتی كه قرار گذاشته‎اند، می‎تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.

مسأله 2116. اگر به كسی كه قیمت جنس را نمی‎داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به كسی كه قیمت نقدی جنس را می‎داند نسیه بدهد و گران‌تر حساب كند، مثلاً بگوید: جنسی را كه به تو نسیه می‌دهم تومانی یك ریال از قیمتی كه نقد می‎فروشم گران‌تر حساب می‎كنم و او قبول كند، اشكال ندارد.

مسأله 2117. كسی كه جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

نويسنده: 
کليد واژه: