رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
شنبه: 13/خرد/1402 (السبت: 14/ذو القعدة/1444)

احكام رجوع‌كردن

مسأله 2533. در طلاق رجعی مرد به دو قسم می‎تواند به زن خود رجوع كند:

اول ـ حرفی بزند كه معنایش این باشد، كه او را دوباره زن خود قرار داده است.

دوم ـ كاری كند كه از آن بفهمند رجوع كرده است.

مسأله 2534. برای رجوع‌كردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلكه اگر بدون این‌كه كسی بفهمد، بگوید: به زنم رجوع كردم صحیح است؛ ولی اگر بعد از تمام‌شدن عدّه، مرد بگوید كه در عدّه رجوع نموده‎ام، لازم است اثبات نماید.

مسأله 2535. مردی كه زن خود را طلاق رجعی داده، اگر مالی از او بگیرد و با او صلح كند كه دیگر به او رجوع نكند اگر چه باید رجوع ننماید ولی حق رجوع او از بین نمی‎رود، و اگر رجوع كرد، محقق می‎شود.

 

مسأله 2536. اگر زنی را دو مرتبه طلاق دهد و به او رجوع كند، یا دو مرتبه او را طلاق دهد، و بعد از هر طلاق عقدش كند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام است؛ ولی اگر بعد از طلاق سوم به دیگری شوهر كند، با پنج شرط به شوهر اول حلال می‎شود، یعنی می‎تواند آن زن را دوباره عقد نماید:

اول ـ آن كه عقد شوهر دوم عقد دائم باشد، و اگر مثلاً یك ماهه یا یك ساله او را عقد كند بعد از آن كه از او جدا شد، شوهر اول نمی‎تواند او را عقد كند.

دوم ـ آن كه شوهر دوم با او نزدیكی و دخول كند، و بنابر احتیاط واجب نزدیكی از جلو باشد و انزال هم بنماید.

سوم ـ آن كه شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد.

چهارم ـ عدّه طلاق یا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود.

پنجم ـ آن كه بنابر احتیاط شوهر دوم بالغ باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: