سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

دستور خواندن عقد دائم

مسأله 2377. اگر صیغه دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید:

زَوَّجْتُكَ نَفْسی عَلی الصِّدَاقِ الْمَعْلوُم

خود را زن تو نمودم به مهری كه معین شده،

پس از آن، بدون فاصله مرد بگوید:

قَبِلْتُ التَّزْویجَ

قبول كردم ازدواج را

عقد صحیح است، و اگر دیگری را وكیل كنند كه از طرف آنان صیغه عقد را بخواند، چنان‌چه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكیل زن بگوید:

زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتی فَاطِمَةَ مُوَكِّلَكَ اَحْمَدَ عَلی الصِّدَاقِ الْمَعْلوُمِ،

پس بدون فاصله وكیل مرد بگوید:

قَبِلْتُ التَّزْویجَ لِمُوَكِّلی اَحْمَدَ عَلی الصِّدَاقِ الْمَعْلوُمِ

صحیح می‎باشد، و بهتر آن است لفظی كه مرد می‎گوید با لفظی كه زن می‎گوید مطابق باشد، مثلاً اگر زن «زَوَّجْتُ» می‎گوید، مرد هم «قَبِلْتُ التَّزْوِیجَ» بگوید.

موضوع: 
نويسنده: