سه شنبه: 1403/03/8

احكام معامله سلف

مسأله 2121. انسان نمی‎تواند جنسی را كه سلف خریده پیش از تمام‌شدن مدت بفروشد و بعد از تمام‌شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشكال ندارد ولی فروختن غله، مانند گندم و جو پیش از تحویل‌گرفتن آن مكروه است.

فارسی
شنبه / 25 بهمن / 1393

شرایط معامله سلف

مسأله 2120. معامله سلف شش شرط دارد:

اول ـ خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می‎كند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر كه مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده كافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها كه نمی‎شود خصوصیاتشان را كاملاً معین كرد، باطل است.

فارسی
اشتراک در RSS - معامله سلف