سه شنبه: 1403/03/8

3. Running Water

 

28. Running water is the water which springs forth from the earth and then flows, like the water of a spring or a canal.

29. The flowing or running water, even if it is less than Kurr, does not become Najis upon contact with any Najasat, unless its smell, colour, or taste changes due to that Najasat.

English
Tuesday / 28 May / 2024

2. Under-Kurr Water (Qaleel)

25. Under-Kurr water means water which does not spring forth from the earth, and its quantity is less than a Kurr.

26. If under-Kurr water is poured on something which is Najis, or if a Najis thing contacts it, it becomes Najis. But, if such water is poured with force on a Najis object, only that part which contacts it will be Najis, and the water which has not reached the Najis object, will be Pak.

English

مستحبات و مكروهات تخلی

مسأله79. مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند كه كسی او را نبیند و موقع وارد شدن به مكان تخلی، اول پای چپ و موقع بیرون آمدن، اول پای راست را بگذارد، و هم‌چنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند و سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد.

English
Tuesday / 28 May / 2024

مسأله 1497. اگر در صف‎های جماعت جا باشد، مكروه است انسان تنها بایستد.

مسأله 1498. مكروه است مأموم ذكرهای نماز را طوری بگوید كه امام بشنود.

مسأله 1499. مسافری كه نماز ظهر و عصر و عشا را دو ركعت می‎خواند مكروه است در این نمازها به كسی كه مسافر نیست اقتدا كند، و كسی كه مسافر نیست مكروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.

Undefined

مسأله806. لباس نمازگزار شش شرط دارد:

اول ـ آن كه پاك باشد.

دوم ـ آن كه مباح باشد.

سوم ـ آن كه از اجزاء مردار نباشد.

چهارم ـ آن كه از حیوان حرام‌گوشت نباشد.

پنجم و ششم ـ آن كه اگر نمازگزار مرد است، لباس او ابریشم خالص و طلابافت نباشد، و تفصیل این‌ها در مسائل آینده گفته می‎شود.

Undefined

مسأله672. اگر به واسطه پیری، یا ترس از دزد و جانور و مانند این‌ها، یا نداشتن وسیله‎ای كه آب از چاه بكشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم كند، و هم‌چنین است اگر تهیه‌كردن آب یا استعمال آن، به قدری مشقت داشته باشد كه مردم تحمل آن را نكنند.

Undefined

مسأله184. زمین با سه شرط كف پا و ته كفش نجس را، از نجاستی كه به واسطه راه‌رفتن روی زمین نجس حاصل شده، پاك می‎كند و در نجاستی كه از خارج به پا یا ته كفش رسیده، احتیاط لازم آن است كه در تطهیر آن به راه رفتن روی زمین اكتفا نكنند:

اول ـ آن كه پاك باشد.

دوم ـ آن كه خشك باشد.

Undefined
Tuesday / 28 May / 2024

ارتباط شیعه با معتزله

علّت تقسیم اصول دین به پنج اصل چیست؟ و آیا ارتباط شیعه با معتزله در آن نقشی داشته است یا نه؟

شیعه در مسائل اسلامی و مذهبی با همه فرقه‌ها گفتگو و مناظره داشته است كه در كتاب‌های احتجاج و كلام به آنها اشاره شده است، ولی در هیچ‌یك از مسائل اعتقادی تحت‌تأثیر آنها قرار نگرفته است، همان‌گونه كه بارها اشاره كرده‌ایم تفكر شیعی یك تفكر اصیل اسلامی است، ولی سایر فرقه‌ها نوظهورند.

Undefined

3. دعای ندبه و امامت ائمه اثنی عشر(ع)

تصریح نداشتن دعا به نام و عدد ائمّه اثنى‌عشرعلیهم‌السلام از قوّت متن آن چیزى نمى‌كاهد و ازاین‌جهت، در اعتبار آن خللى وارد نمى‌شود، و عدم تصریح در اینجا مفهوم ندارد، خصوصاً كه تصریح یا اشاره به مطلبى كه خلاف مذهب شیعه اثنى‌عشرى باشد، به‌هیچ‌وجه در دعا وجود ندارد.

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - آیت الله العظمی حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی