پنجشنبه: 1403/03/24

احكام وضوی جبیره‎ای

چیزی كه با آن زخم و شكسته را می‎بندند و دوایی كه روی زخم و مانند آن می‎گذارند جبیره نامیده می‎شود.

مسأله330. اگر در یكی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شكستگی باشد، چنان‌چه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید به طور معمول وضو گرفت.

فارسی
پنجشنبه / 23 بهمن / 1393

مبطلات وضو

مسأله329. هفت چیز وضو را باطل می‎كند:

اول ـ بول.

دوم ـ غائط.

سوم ـ باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود.

چهارم ـ خوابی كه به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، اما اگر چشم نبیند ولی گوش بشنود، وضو باطل نمی‎شود.

پنجم ـ چیزهایی كه عقل را از بین می‎برد، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی.

فارسی

اعمالی كه باید برای آن‌ها وضو گرفت

مسأله322. برای شش عمل، وضوگرفتن واجب است:

اول ـ برای نمازهای واجب غیر از نماز میت و در نمازهای مستحب وضو شرط صحت است.

دوم ـ برای سجده و تشهد فراموش‌شده اگر بین آن‌ها و نماز، حدثی از او سر زده، مثلاً بول كرده باشد، و احتیاط واجب آن است كه برای سجده سهو هم وضو بگیرد.

سوم ـ برای طواف واجب خانه كعبه.

فارسی

احكام وضو

مسأله305. كسی كه در كارهای وضو و شرایط آن، مثل پاك‌بودن آب و غصبی‌نبودن آن خیلی شك می‎كند، باید به شك خود اعتنا نكند.

 

فارسی

شرایط وضو

شرایط صحیح‌بودن وضو سیزده چیز است:

شرط اول ـ آن كه آب وضو پاك باشد.

شرط دوم ـ آن كه مطلق باشد.

مسأله271. وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است، اگر چه انسان نجس‌بودن یا مضاف‌بودن آن را نداند یا فراموش كرده باشد، و اگر با آن وضو نمازی هم خوانده باشد، باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند.

فارسی

دعاهایی كه موقع وضوگرفتن مستحب است

مسأله270. كسی كه وضو می‎گیرد مستحب است موقعی كه نگاهش به آب می‎افتد بگوید:

بِسْمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ الَّذی جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً
وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً

و موقعی كه پیش از وضو دست خود را می‎شوید بگوید:

اللّهُمَّ اجْعَلْنی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنی مِنَ الْمُتَطَهِّرِین

و در وقت مضمضه، یعنی آب در دهان‌گرداندن بگوید:

فارسی

وضوی ارتماسی

مسأله267. در وضوی ارتماسی احوط آن است كه انسان صورت و دست راست را به قصد وضو در آب فرو برد و با دست راست، دست چپ را به قصد وضو بشوید، و مسح سر و پاها را انجام دهد.

مسأله268. در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دست‎ها از بالا به پایین شسته شود، به این نحو كه صورت را از طرف پیشانی و دست‎ها را از طرف آرنج در آب فرو برد.

فارسی

وضو

مسأله242. در وضو واجب است صورت و دست‎ها را بشویند و جلوی سر و روی پاها را مسح كنند.

مسأله243. درازای صورت را باید از بالای پیشانی، جایی كه موی سر بیرون می‎آید تا آخر چانه شست، و پهنای آن به مقداری كه بین انگشت وسط و شست قرار می‎گیرد باید شسته شود، و اگر مختصری از این مقدار را نشوید وضو باطل است؛ و برای آن كه یقین كند این مقدار كاملاً شسته شده، باید كمی اطراف آن را هم بشوید.

فارسی
پنجشنبه / 23 بهمن / 1393

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - وضو