سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

2. اصالت مهدویت

از جهت اتّكا بر مبانى معقول و منطقى

پس از اینكه امكان یك موضوع بررسى و پذیرفته گردید، مسئله واقعیت‌داشتن یا واقعیت‌یافتن آن مطرح مى‌شود؛ زیرا ممكن است یك موضوع، امكان واقعیت‌داشتن یا واقعیت‌یافتن داشته باشد و عقل هم امكان آن را ردّ نكند؛ امّا واقعیت نیافته باشد.

مثلاً ممكن است فلان حادثه بزرگ در دنیا اتّفاق افتاده باشد، یا فلان كشتى بزرگ در فلان اقیانوس غرق شده باشد، یا یك انفجار عظیم در خورشید روى داده باشد، امّا صورت واقعیت به خود نگرفته باشد؛ زیرا واقعیت‌یافتن و واقعیت‌داشتن این حوادث را باید یا مستقیماً ببینیم یا بینندگان و دانشمندان به ما خبر بدهند.

حال پس از بحثى كه گذشت، واقعیت‌داشتن وجود حضرت مهدى‌(علیه‌السلام) و غیبت آن حضرت و واقعیت‌یافتن ظهور آن حضرت و تشكیل حكومت جهانى اسلام و سعادت عمومى و برقرارشدن نظام عدل و سایر امورى كه پیامد ظهور و آثار آن است، بررسى مى‌شود.

 

مطالعه صدها كتاب و بلكه بیشتر و رساله‌هایى كه از یازده قرن پیش تاكنون در موضوع مهدویت نوشته شده و همچنین بررسى كتاب‌ها و اصولى كه از قرن اوّل هجرت تا حال در رشته‌هاى مختلف علوم اسلامى تألیف شده، ابتناى این عقیده را بر مبانى صحیح و معقول و مصادر اصیل اسلامى روشن مى‌سازد و چنان این مبانى و مآخذ، مصونیت این عقیده را از هرگونه تشكیك، تضمین و استوار كرده است كه حتّى در مقام پاسخ‌گویى و ردّ دعواى كسانى كه به‌دروغ ادعاى مهدویت كردند، كسى نتوانست اصل عقیده مهدویت را ردّ كند؛ بلكه مدّعیان دروغ و متمهّدیان را به واجدنبودن علایم و شرایط و صفاتى كه براى حضرت مهدى‌(علیه‌السلام) معلوم شده است، ردّ مى‌كردند؛ چون انكار اصل مهدویت را مساوى با انكار مبانى و مآخذ محكم اصول و فروع اسلامى مى‌دیدند.

درضمن مباحث آینده، به تفصیل اتكاى این عقیده بر معیارهاى باوربخش عقلى و مصادر و وثائق اسلامى معلوم خواهد شد، ان‌شاءالله‌ تعالى.

آفتاب رخ دلدار عیان خواهد شد
آب
در جوى جهان باز روان خواهد شد
 

 

صفحه ارض همه امن و امان خواهد شد
نفس باد صبا مشك‌فشان خواهد شد
 

 

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

 

مى‌رسد روز خوش و دل شود از غم آزاد
این خرابى كه تو بینى همه گردد آباد
 

 

مى‌كند عدل خدا ریشه جور و بیداد
ارغوان جام عقیقى به سمن خواهد داد
 

 

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد[1]

 

 

[1]. از اشعار تضمینیه غزل حافظ اثر طبع مرحوم آیت‌الله والد (آقاى آخوند ملا محمّدجواد صافى+).

موضوع: 
نويسنده: