دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

آیا قیام كربلا ساده‌انگارانه بود؟

4. آیا نهضت حسینی یك تندروی سیاسی و به­دور­از دوراندیشی و یك نوع خوش‌گمانی ساده‌انگارانه به مردم عراق نبود؟ آیا قیام عاشورا نتیجه عدم شناخت جامعه سیاسی آن زمان توسط اصحاب كربلا نیست؟

نويسنده: