پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

بررسى و تذكّر چند مطلب مهم

پیش از ورود در اصل بحث، بررسى چند موضوع مهم لازم است؛ زیرا این بررسى، هم در روشن شدن حقیقت و اطراف و جوانب این بحث مؤثّر است و هم مستقلاً شامل چند رشته از مسائل بزرگ و اساسى اعتقادى و فكرى است كه در متن معارف توحیدى و اسلامى قرار دارد:

 

نويسنده: 
کليد واژه: