دوشنبه: 25/تير/1403 (الاثنين: 8/محرم/1446)

کتاب‌نامه

 

 1.     قرآن کریم.
 2.     نهج‌البلاغه، الشریف‌الرضی، الامام علی بن ابی‌طالب×، تحقیق و شرح محمد عبده، بیروت، دار المعرفة، 1412ق. (اهل)
 3.     الاحتجاج، طبرسی، احمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق سید محمدباقر موسوی خرسان، النجف‌الاشرف، دارالنعمان، 1386ق. (اهل)
 4.     الاستبصار، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیۀالاسلامیة، 1390ق.
 5.      الهیات در نهج‌البلاغه، صافی گلپایگانی، لطف‌الله، قم، بوستان کتاب، 1386ش.(اهل، نور)
 6.     الامالی، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق مؤسسة البعثة، قم، دارالثقافة، 1414ق. (اهل، نور)
 7.      الانوارالعلویة و الاسرارالمرتضویه، نقدی، جعفر (م. 1370ق.)، النجف‌الاشرف، المکتبة الحیدریة، 1381ق. (اهل)
 8.     بحارالانوار الجامعة لدرراخبار ‌الائمة‌الاطهار ‌(علیهم‌السلام) ، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق محمدباقر بهبودی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403ق. (اهل، نور)
 9.     البرهان فی تفسیرالقرآن، بحرانی، سید هاشم حسینی (م. 1107ق.)، تهران، بنیاد بعثت، 1416ق. (نور)
 10.      بصائرالدرجات الکبریفی‌فضائل آل محمد ‌(ص) ، صفار، محمد بن حسن (م. 290ق.)، تحقیق میرزا محسن کوچه‌باغی، تهران، موسسة الاعلمی، 1404ق.

 

 1.       تاریخ ابن‌ خلدون، ابن‌خلدون، عبدالرحمن بن محمد (م. 808ق.)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1391ق.
 2.     التبیان فی‌تفسیرالقرآن، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، داراحیاء التراث ‌العربی. (اهل)
 3.     تحف‌العقول عن آل الرسول‌(ص) ، ابن‌شعبه حرانی، حسن بن علی (م. قرن4)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق. (اهل، نور)،
 4.      تفسیرالقمی، قمی، علی بن ابراهیم (م. 307ق.)، تحقیق سید طیب موسوی جزائری، قم، دارالکتاب، 1404ق. (اهل، نور)
 5.     التلخیص‌الحبیر فی تخریج الرافعی‌الکبیر، ابن‌حجر عسقلانی، احمد بن علی (م. 852ق.)، دارالفکر. (اهل)
 6.      تهذیب‌الاحکام، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1364ش. (اهل، نور)
 7.      الثاقب فی المناقب، ابن‌حمزه طوسی، محمد بن علی (م. 560ق.)، تحقیق نبیل رضا علوان، قم، انتشارات انصاریان، 1412ق. (اهل، نور 1419)
 8.      حاشیةالمکاسب، غروی اصفهانی، محمدحسین (م. 1361ق.)، تحقیق عباس محمد آل سباع قطیفی، قم، انتشارات انوار الهدی، 1418ق. (اهل)
 9.     الخصال، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1403ق. (اهل، نور)
 10.     دلائل‌الامامه، طبری امامی، محمد بن جریر (م. قرن 5)، قم، مؤسسة البعثة، 1413ق. (اهل، نور)
 11.     رسالة فی اثبات کرامات‌الاولیاء، سجاعی، شهاب‌ الدین احمد بن احمد (م. 1179ق.)،، رسالة فی اثبات کرامات الاولیاء ، استانبول، مکتبة ایشیق، 1396ق.
 12.     رسائل‌الکرکی،کرکی، علی بن حسین (م. 940ق.)، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1409ق.

 

 1.      سنن ابن‌ماجه، ابن‌ماجه قزوینی، محمد بن یزید (م. 275ق.)، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر. (اهل)
 2.      سنن ابی‌ داوود، ابوداوود سجستانی، سلیمان بن اشعث (م. 275ق.)، تحقیق سعید محمد لحام، بیروت، دار الفکر، 1410ق. (اهل)
 3.      سنن‌الترمذی، ترمذی، محمد بن عیسی (م. 279ق.)، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت، دارالفکر، 1403ق. (اهل)
 4.     السنن‌الکبری، نسائی، احمد بن شعیب (م. 303ق.)، تحقیق سلیمان بنداری، سید کسروی حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411ق. (اهل)
 5.     شرح‌الاخبار فی فضائل الائمةالاطهار‌(علیهم‌السلام) :، مغربی، قاضی نعمان بن محمد تمیمی (م. 363ق.)، تحقیق سید محمد حسینی جلالی، قم، نشر اسلامی، 1414ق. (اهل، نور)
 6.      شواهدالتنزیل، حاکم حسکانی، عبیدالله بن عبدالله (م. 506ق.)، تحقیق محمدباقر محمودی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1411ق. (اهل، نور)
 7.     صحیح‌البخاری، بخاری، محمد بن اسماعیل (م. 256ق.)، بیروت، دارالفکر، 1401ق. (اهل)
 8.      العقدالثمین فی معرفة رب‌العالمین، ابن بدرالدین، حسین بن بدرالدین محمد (م. 622ق.) ، تحقیق محمد یحی سالم عزان، صنعا، دارالتراث الیمنی، 1415ق.
 9.     علم الامام،مظفر، محمدحسین (م. 1381ق.)، بیروت، دارالزهرا‌‌(علیها‌السلام) ، 1402ق. (اهل، نور)
 10.     عوالی‌اللئالی العزیزیة فی الاحادیث‌الدینیه، ابن ابی‌جمهور احسائی، محمد بن علی (م. 880ق.)، تحقیق مجتبی عراقی، قم، مطبعة سیدالشهداء، 1403ق. (اهل، نور)
 11.     عیون اخبارالرضا×، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق حسین اعلمی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 1404ق. (اهل)
 12.     الغیبه، نعمانی، محمد بن ابراهیم (م. 360ق.)، تحقیق فارس حسون کریم، قم، انتشارات انوارالهدی، 1422ق.

 

 1.     الفصول‌المهمة فی اصول‌الائمه، حر عاملی، محمد بن حسن (م. 1104 ق.)، تحقیق محمد بن محمد‌ حسن قائینی، مؤسسه معارف اسلامی امام‌رضا(ع)، 1418ق. (اهل)
 2.     قواعدالمرام فی علم‌الکلام، ابن‌میثم بحرانی، میثم بن علی (م. 699ق.)، تحقیق سید احمد حسینی، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 1406ق. (اهل، نور)
 3.     الکافی، ،کلینی، محمد بن یعقوب (م. 329ق.)، تحقیق علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1363ش. (اهل)
 4.     کامل‌الزیارات، ابن‌قولویه قمی، جعفر بن محمد (م. 368ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر اسلامی، 1417ق. (اهل)
 5.     کتاب سلیم بن قیس، هلالی عامری، سلیم بن قیس (م. 85ق.)، تحقیق محمدباقر انصاری، قم، نشر الهادی، 1420ق. (اهل)
 6.     کشف‌المراد فی شرح تجریدالاعتقاد، علامه حلی، حسن بن یوسف (م. 726ق.)، تحقیق حسن حسن‌زاده آملی، قم، نشر اسلامی، 1417ق.
 7.     مجمع‌البیان فی‌تفسیر‌القرآن، طبرسی، فضل بن حسن (م. 548ق.)، تهران، انتشارات ناصرخسرو، 1372ش.(اهل)
 8.     مدینة معاجز الائمة الاثنی‌عشر و دلائل الحجج علی البشر، بحرانی، سید هاشم حسینی (م. 1107ق.)، تحقیق عزت‌ الله مولائی، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 1413ق. (اهل، نور)
 9.     مرآة‌العقول فی شرح اخبار آل الرسول‌(ص) ، مجلسی، محمدباقر (م. 1111ق.)، تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1404ق. (نور)
 10.     المزارالکبیر،مشهدی، محمد بن جعفر (م. 610ق.)، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر اسلامی، 1419ق. (اهل، نور)
 11.     المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله (م. 405ق.)، تحقیق یوسف مرعشلی، بیروت، دارالمعرفه.

 

 1.      مصباح‌المتهجد، طوسی، محمد بن حسن (م. 460ق.)، بیروت، مؤسسة فقه الشیعة، 1411ق. (اهل، نور)
 2. .     مفاتیح‌الجنان، محدث قمی، عباس (م. 1359ق.)، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای، قم، انتشارات آیین دانش، 1386ش.
 3.     مقتضب‌الاثر فی النص علی الائمة الاثنی‌عشر‌(علیهم‌السلام) :، جوهری، احمد بن عبیدالله (م. 401ق.)، تحقیق نزار منصوری، قم، مکتبة الطباطبائی. (اهل، نور)
 4.     من لایحضره الفقیه، صدوق، محمد بن علی (م. 381ق.)، تحقیق علی‌ اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق. (اهل، نور)
 5.     مناقب آل ابی‌طالب، ابن‌شهر آشوب، محمد بن علی (م. 588ق.)، تحقیق گروهی از اساتید نجف اشرف، النجف‌الاشرف، المکتبة الحیدریة، 1376ق. (اهل)
 6.      مناقب الامام امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب(علیه‌السلام)، ،کوفی، محمد بن سلیمان (م. قرن 3)، تحقیق محمدباقر محمودی، قم، مجمع احیاء الثقافة الاسلامیة، 1412ق. (اهل)
 7.      منهاج‌البراعة فی شرح نهج‌البلاغه، هاشمی خوئی، میرزا حبیب‌ الله (م. 1324ق.)، تهران، المکتبة الاسلامیة، 1358ش.
 8. .     نوادرالمعجزات فی مناقب الائمةالهداة‌(علیهم‌السلام) :، طبری امامی، محمد بن جریر (م. قرن 5)، قم، مؤسسه امام مهدی(عج)، 1410ق. (اهل)
 9.      الهدایةالکبری، خصیبی، حسین بن حمدان (م. 334ق.)، بیروت، مؤسسة البلاغ، 1411ق. (اهل، نور)
 10.     الوافی، فیض کاشانی، محسن بن مرتضی (م. 1091ق.)، تحقیق سید ضیاء الدین حسینی، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی(علیه‌السلام)، 1406ق.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: