جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)


22. کامروایان رستاخیز

عَنْ أُمِّ سَلَمَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص)

«عَلِیٌّ وَشِیعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ یَوْمَ الْقِیامَةِ».[1]

از امّ‌سلمه روایت شده كه پیامبر اكرم(ص) فرمود:

«علی و پیروانش در روز قیامت رستگاران‌اند».

[نكته: از این‌گونه احادیث كه كلمه «شیعه» به زبان مبارك

 

پیامبر اعظم(ص) صادر شده، می‌توان فهمید كه نخستین كسی كه بذر تشیع را در سرزمین اسلام پاشیده، شخص رسول خدا| بوده است.]

 

 

[1]. دیلمی، فردوس‌الاخبار، ج3، ص88؛ قندوزی، ینابیع‌الموده، ج2، ص245؛ بلاذری، انساب‌الاشراف، ج2، ص182؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج42، ص333.

از جابر بن عبدالله روایت شده ما در خدمت پیامبر اكرم| نشسته بودیم كه علی از روبرو به‌سوی ما آمد، هنگامی كه چشم پیامبر| به او افتاد فرمود: «قسم به آن كسی كه جانم در دست قدرت اوست این و شیعیانش روز رستاخیز پیروزمند و رستگارند». و آیه 7 سوره بیّنه نازل شد: «كسانی كه ایمان آورده‌اند و كارهای شایسته انجام داده‌اند، آنان بهترین مردم هستند». هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج9، ص 131.

و گنجی با اسناد خود از ابوسعید خدری روایت كرده كه پیامبر| به علی نگاه كرد و فرمود: «این و پیروانش رستگاران روز رستاخیز هستند». در ادامه می‌فرماید: من این حدیث را از گروه بسیار و طرق گوناگون شنیدم. گنجی‌شافعی، كفایة‌الطالب، ص313 – 314.

و مناوی این حدیث را این‌گونه نقل كرده است: «شیعیان علی رستگارانند». مناوی، كنوزالحقائق، ج 1، ص2515، ح17.

نويسنده: