پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

90. بهترین انسان

عَنْ حُذَیْفَة: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«عَلِیٌّ خَیْرُ الْبَشَرِ، فَمَنْ أَبَی فَقَدْ كَفَرَ».[1]

از حذیفه نقل است كه گفت: رسول خدا(ص) فرمود:

«علی، برترین انسان است؛ هركه نپذیرد، كافر است».

 

[1]. ابن‌مردویه‌ اصفهانی، مناقب، ص109؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج42، ص372؛ متقی‌هندی، كنزالعمال، ج11، ص625، و در فردوس‌الاخبار (ج3، ص89) چنین ثبت شده است: «علی بهترین انسان است، هركس در این شك نماید كافر است».

ابن‌عساكر از عطاء نقل كرده است كه گفت: از عایشه درباره علی(ع) پرسیدم، او گفت: او بهترین بشر است و در آن شك نمی‌كند مگر كافر. تاریخ مدینة دمشق، ج42، ص374.

نیز مراجعه شود به: خطیب بغدادی، موضح اوهام الجمع و التفریق، ج1، ص 394.

كنوزالحقائق، به نقل از ابویعلی: «علی بهترین بشر است، كسی كه در آن شك نماید كافر است». و در كفایةالطالب (گنجی شافعی، ص246) از عطاء نقل است كه از عایشه از علی پرسیدم، گفت: ذلك خیر البشر لا یشك فیه الا كافر؛ او بهترین بشر است و در آن شك نمی‌كند مگر كافر.

و محدث بزرگ و امین ابومحمد جعفر بن احمد بن علی قمی ساكن ری كتابی مستقل در این زمینه دارد به نام نوادر الاثر فی علی علیه‌السلام خیر البشر صلوات الله علیه و در این كتاب نزدیك به هفتاد و پنج طریق برای این حدیث نوشته است.

نويسنده: 
کليد واژه: