چهارشنبه: 5/ارد/1403 (الأربعاء: 15/شوال/1445)

59. دوستدار علی(ع) دوستدار رسول خدا(ص) است

عَنْ سَلْمَان الْفَارِسِیّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«یَا عَلِیُّ، مُـحِبُّكَ مُـحِبِّی، وَمُبْغِضُكَ مُبْغِضِی».[1]

سلمان فارسی نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود:

«ای علی! محبّ تو دوستدار من است و دشمن تو دشمن من خواهد بود».

 

[1]. دیلمی، فردوس‌الاخبار، ج5، ص408؛ ابن‌مغازلی، مناقب، ص189؛ عجلونی، كشف‌الخفاء، ج2، ص384؛ هیثمی، مجمع‌الزاوئد، ج9، ص132؛ متقی هندی، کنزالعمال، ج11، ص622؛ ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج42، ص369؛ صالحی شامی، سبل ‌الهدی ‌و ‌الرشاد، ج11، ص293.

نويسنده: