پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

85. رسول خدا(ص) در مبارزه است با دشمن علی(ع)

عَنْ أَبِی هُرَیْرَة: نَظَرَ النَّبِیُّ(ص) إِلَی عَلِیٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَیْنٍ وَفَاطِمَةَ(ع)، فَقَالَ:

«أَنَا حَرْبٌ لِـمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِـمَنْ سَالَـمَكُمْ».[1]

 

از ابوهریره روایت است كه گفت: رسول خدا(ص) به علی و حسن و حسین و فاطمه(ع) ـ كه بر آنان درود خدا باد ـ نگریست و فرمود:

«من در جنگم با كسی كه با شما در جنگ باشد و آشتی هستم با هركه با شما در صلح و سلامت باشد».

 

[1]. احمد بن حنبل، مسند، ج2، ص442؛ حاکم نیشابوری، المستدرك، ج3، ص149؛ خطیب بغدادی، تاریخ بغداد، ج7، ص144؛ طبرانی، المعجم‌الكبیر، ج3، ص40؛ ابن‌کثیر، البدایة و النهایه، ج8، ص223؛ متقی هندی، کنز‌العمال، ج12، ص97.

از زید بن ارقم نقل است كه گفت: رسول خدا(ص) در بیماری‌ای كه به رحلتش منجر شد با مهربانی رو به‌سوی علی و فاطمه و حسن و حسین كرد و فرمود: «من در جنگم با كسی كه با شما بجنگد، و در صلحم با كسی كه با شما از در آشتی درآید». ابن‌عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج14، ص157.

نیز رجوع فرمایید به: الجامع‌الصحیح (ترمذی، ج5، ص360) و سنن ابن‌ماجه (ج1، ص52). از ابوسعید خدری نقل است كه گفت: بعد از ازدواج علی با فاطمه، نبیّ مكرّم(ص) چهل روز صبحگاهان به در خانه فاطمه می‌آمد و می‌فرمود: «من سرا پا جنگم با هركه با شما بجنگد و سرا پا دوستم با فردی كه با شما دوستی نماید». ابن‌شاهین، فضائل سیدةالنساء، ص29.

و در كنزالعمال، از زید بن ارقم نقل است كه پیامبر اعظم(ص)  به فاطمه و علی و حسن و حسین فرمود:

«من در نبردم با كسی كه با شما بستیزد و در صلح و آشتی‌ام با كسی كه با شما در صلح و صفا باشد».

متقی هندی این روایت را از شماری از كتاب‌های عامه نقل كرده است. ر.ک: کنز‌العمال، ج13، ص640.

نويسنده: