پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

93. اطاعت علی(ع)، اطاعت پیامبر(ص)

قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«مَنْ أَطَاعَنی فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِی فَقَدْ عَصَی اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِیّاً فَقَدْ أَطَاعَنِی، وَمَنْ عَصَی عَلِیّاً فَقَدْ عَصَانِی».[1]

رسول خدا(ص) فرمود:

«هر كس از من پیروی نماید درحقیقت از خدا فرمان‌بری كرده است و هركس نافرمانی من كند در واقع نافرمانی خدا كرده است و هركس از علی اطاعت كند، درحقیقت از من پیروی كرده و هركس از علی نافرمانی ‌كند از من نافرمانی كرده است».

 

[1]. حاکم نیشابوری، المستدرك‌، ج3، ص121. حاكم نیشابوری می‌گوید: «این حدیث، سندش صحیح است و نویسنده كنزالعمال از ابوذر چنین نقل كرده كه رسول اكرم(ص) فرمود: «هر كس از تو جدا شود، از من جدا شده و هر كس از من جدا شود درحقیقت از خدا جدا شده است». ر.ک: متقی هندی، کنز‌العمال، ج11، ص614.

نويسنده: