پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

50. سزای توهین به علی(ع)

عَنْ ابْنِ عَبَّاس: قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص):

«مَنْ سَبَّ عَلِیّاً فَقَدْ سَبَّنِی، وَمَنْ سَبَّنِی فَقَدْ سَبَّ اللهَ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ أَدْخَلَهُ اللهُ نارَ جَهَنَّمَ وَلَهُ عَذَابٌ مُقِیمٌ».[1]

 

از ابن‌عباس روایت است كه رسول خدا(ص) فرمود:

«كسی كه به علی دشنام دهد، به من دشنام داده است و كسی كه به من دشنام دهد، درحقیقت به خدا دشنام داده است و هركس به خدا ناسزا گوید خداوند او را در آتش دوزخ می‌افكند و هماره دچار عذاب خواهد بود».

 

[1]. دیلمی، فردوس‌الاخبار، ج3، ص542، ح5689؛ مناوی، فیض‌القدیر، ج6، ص190؛ احمد بن حنبل، مسند، ج6، ص323؛ حاکم نیشابوری، المستدرك، ج3، ص121؛ هیثمی، مجمع‌الزوائد، ج‌9، ص130؛ سیوطی، الجامع‌الصغیر، ج2، ص608، متقی هندی، کنز‌العمال، ج11، ص602. خوارزمی در كتاب المناقب (136- 137) از سعید بن جیبر نقل كرده كه گفت: ابن‌عباس مطّلع شد جمعی به بدگویی علی(ع) مشغولند. به فرزند خود (علی بن عبدالله) گفت: «دستم را بگیر و مرا به مجمع آنها ببر». فرزندش اطاعت كرد. وقتی به آنها رسید گفت: كدام‌یك از شما داشت به خدا ناسزا می‌گفت؟ همه با تعجّب گفتند: سبحان الله! كسی كه به خدا ناسزا بگوید مشرك است.

پس پرسید: كدام فرد از شما داشت به رسول خدا(ص) ناسزا می‌گفت؟ باز گفتند: این چه حرفی است هركس به رسول خدا(ص) ناسزا بگوید كفر ورزیده است.

پس از آن گفت: كدام‌یك از شما علی را دشنام می‌داد؟.

گفتند: این را گفتیم.

ابن‌عباس به آنان گفت: گواه باشید از رسول اكرم(ص) شنیدم فرمود: «هركس علی را ناسزاگوید به من دشنام داده و هركس مرا دشنام دهد به خدا ناسزاگفته و هركس به‌ خدا ناسزا بگوید خدا وی را با صورت درآتش سرنگون خواهد فرمود». این‌ مطلب را محب‌الدین طبری در الریاض‌النضره (ج3، ص122 – 123) نقل نموده است.

نويسنده: