پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

توجه به یك نكته

نكته‎ای كه در اینجا باید به آن توجّه داشت این است كه: برخی از ملل به‌جای عقاید صحیح و حق و كیش معقول و دین خردپسند و توحید خدا، خرافاتی را پذیرفته و به آن ایمان دارند.

این ملّت‎ها یا از اساس، عقاید خرافی داشته؛ یعنی، كیش آنها مبنای منطقی و پاك نداشته و یا اگر داشته به‌واسطه علل و دسایس و حوادث و تحریفات خرافاتی كه داخل آن دین شده، به شرك و پرستش غیرخدا آلوده گشته است؛ كه چون تاریخ روشن و كتاب دست‌نخورده و مورد اعتماد هم در دست ندارند، نمی‎توانند آن خرافات را از حقایق جدا كنند؛ مانند: كیش مسیحیت كنونی. ازاین‌جهت ناچار به ضدّیت با علم برخاسته و در میدان مبارزه با دانش‎های بشر، شكست خورده و ایمان پیروان آن مذاهب، سست و بی‎اثر گردیده است.

تاریخ كلیسا كاملاً این موضوع را نشان می‎دهد كه علّت بزرگ و اساسی زوال حكومت كلیسا بر قلوب و تسلّط افكار مادّی‎گری در جهان مسیحیّت، خرافاتی بود كه به اسم دین به آن معتقد شده و ترقّی علم، بی‎مایگی آن عقاید خرافی را آشكار كرد. ازاین‌جهت اروپا تا مدّتی به اساس مذهب و دین بی‎عقیده شده و دین را از ریشه و پایه، بی‎اساس می‎پنداشت.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: