پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

اسلام و خرافات

امّا اگر دینی مثل اسلام خالی از خرافات باشد و راه اجتهاد و بررسی در آن دین به‌واسطه وجود كتابی مانند قرآن مجید، و احادیث و سنّت و سیره پیغمبر و ائمه(علیهم‌السلام) برای همه باز، و تاریخ روشن و معتبر آن در دسترس مطالعه عموم باشد، با پیشرفت علم و صنعت از ارزش و نفوذ آن چیزی كاسته نمی‎شود؛ بلكه بر اهمیّت و اعتبار آن افزوده می‎گردد؛ چرا که چنین دینی با خرافات به‌شدّت مبارزه كرده و بشر را به عقل و تفكّر و تعلیم‌و‌تعلّم دعوت نموده و تمام بدبختی‎های او را معلول جهالت و نادانی می‎شمرد.

خدایی كه اسلام معرّفی می‎كند و به‌سوی او می‎خواند، اگر صدهامیلیون سال و با سرعت هرچه شگفت‎انگیزتر، بشر در كشف مجهولات به‌پیش برود، به جایی و نقطه‎ای كه او را به انكار این خدا وادار كند یا از پرستش او باز دارد، نخواهد رسید.

خدای بشر همان خدای یگانه اسلام است؛ همان خدای ناپیدا؛ همان خدایی كه نظم جهان‎ها، كیهان‎ها، ذرّه‎ها و همه را او برقرار كرده؛ همان خدایی كه همه را آفریده است؛ خواه انسان در ناحیه علم و در یك نقطه بماند و تغییر وضعی ندهد، یا هر آن و هر روز با نیروی كوشش و تأمّل و تفكّر، گام‌های وسیعی بردارد و خواه بیابان‌نشین باشد، یا در آسمان‌خراش‎ها زندگی كند، او خدا و معبود و مسجود

 

همه و بی‎نیاز و توانای مطلق، و پاك و منزّه از شرك و انباز است.

سایر عقاید اسلامی و فروع و اصول و تعالیم این دین ـ ‎كه جنبه‎های گوناگون آدمیزاد و جامعیّت او را ازهرجهت رعایت كرده و جسم و روح او را در یك میزان قرار داده و باهم، هماهنگ می‎سازد ـ همین‌گونه است؛ یعنی مرور زمان آن را متزلزل و كم‌اعتبار نخواهد كرد.

اگر دنیا با این ترقّی‎های شگرف و عمیق مادّی، از تعالیم و هدایت‎های اسلام و قرآن و روش تربیتی اولیا و رهبران اسلام و توجّه آنها به عدالت‌گستری و تساوی حقوق و تأمین رفاه و آسایش واقعی بشر الهام می‎گرفت، به‌طورقطع زمین نمونه‎ای از بهشت برین بود.

قرآن را بخوانید؛ نهج‌البلاغه را مطالعه كنید و اصول عالی و همیشه نوین اسلام را در قسمت‎های اجتماعی و سیاسی بررسی فرمایید تا بدانید هر آنچه در ستایش این دین و تعالیم و اصول و فروع آن گفته شود، گزاف نیست و یگانه راه نجات بشر از اضطراباتی كه به‌واسطه پیشرفت صنعت و غلبه مادّیّات بر روحانیّات و ادغام جامعه‎ها در یكدیگر و اصطكاك منافع پیش آمده، التزام به احكام اسلام و جهانی‌شدن این نظامات است.

از باب‌ نمونه، یكی از احكام اسلام همین «روزه ماه رمضان» است. هرچه اعصار مترقّی‎تر، جلو بیاید، نه از حكمت‎ها و فواید روزه چیزی می‎كاهد و نه نقش روزه را در تربیت روح و جسم و تهذیب اخلاق

 

انكار می‎كند، و همان‌‌طور كه چهارده ‌قرن پیش، روزه ماه رمضان از كامل‎ترین و آموزنده‎ترین مكتب‎های اخلاقی و انسانی و آموزنده تقوا و پرهیزكاری و رشددهنده فضایل و ملكات شریفه بود، امروز هم همین منافع و مصالح را داراست.

اگر چهارده‌ قرن پیش آن‌‌طور كه باید نوع مردم از فواید آن آگاه نبودند، در عصر ما فواید صحّی و بهداشتی و روانی و تربیتی و اجتماعی آن آشكارتر شده است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: