پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

ملل دیگر

برخی از ملل (مانند: مسیحی‎ها) شرط آمرزش گناه را اقرار و اعتراف در حضور كشیش و رهبر روحانی می‎دانند.

این نوع تكفیر گناه و توبه سبب بیرون‌افتادن رازها و اسرار و افشای عیب در نزد كسانی كه به آن آگاهی ندارند، می‎شود و باعث می‎گردد كه گناهكار علاوه‌ بر آنكه در پیشگاه وجدان، خویشتن را شرمنده و بی‎آبرو ببیند، در نزد دیگران نیز حیثیّت و شرافتش لكّه‎دار و سوء‌سابقه‎اش آشكار گردد و نیز سبب می‎شود كه كشیش‎ها و پاپ‎ها به‌عنوان مالكان دروغینِ عفو و بخشش گناه و ولی‌نعمت گناهكاران مطرح شوند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: