پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

مكتب «توبوا الی اللّه»

بیا در مكتب «تُوبُوا اِلَى الله»
جهان را نور رحمت كرده روشن
مبادا كفر این نعمت نمایید
مبارك ماه و اوقات شریفی است
غنیمت دان دعا و عرض حاجات
به ‌خود آ ای گنه‌كار نگون‌حال!
بیا با خالق خود آشنا شو
خدایا! از كرم بر من ببخشای
ز ما بر احمد(ص) و آلش تحیّات
 

 

ز قرآن آیه «لَاتَقْنَطُوا» خوان
منوّر شد ز اشراقش دل و جان
كه نعمت سلب می
گردد ز كفران
به لهو و بیهده ضایع مگردان
نماز و روزه و نیكی به اخوان
رها كن رشته بیداد و طغیان
مرو زین بیش، اندر راه شیطان
به رویم باز كن ابواب عرفان
فروزان تا بود مهر درخشان
[1]
 

 
 

[1]. اشعار از نگارنده.

موضوع: 
نويسنده: