پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

حقیقت دعوت قرآن

در این دو آیه شریفه، هویت و حقیقت دعوت قرآن بیان شده است؛ دعوت و هویتی كه هر چه انسان با قرآن مجید آشناتر شود به حقیقت و واقعیت آن بیشتر آگاه می‌گردد.

عناوین برجسته و ممتاز و بی‌رقیب و بی‌نظیرِ «نور، كتاب مبین، هدایت‌بخش، راهنما به راه‌های سلامت و نجات‌دهنده از تاریكی‌ها» وصف این كتاب است كه هرچه در آن بیشتر تدبر شود، بر انسان ظاهرتر می‌گردد و ظلمت‌ها، جهل و گمراهی‌های گوناگون را می‌شكافد و قرآنیان را به‌سوی درجات بالاتر و بالاتر علم و آگاهی و بیداری و معرفت پرواز می‌دهد.

نويسنده: 
کليد واژه: