پنجشنبه: 4/مرد/1403 (الخميس: 18/محرم/1446)

استقلال، عزت و نجات انسان در گرو توجه به قرآن

معظم‌له افزودند: «حفظ استقلال، حیثیت و عزت مسلمانان درگرو توجه به قرآن است. توجه به قرآن جامعه را نورانی و پرخیر و بركت می‌كند».

مرجع تقلید شیعیان، قرآن را شفای تمام دردهای بشر برشمرده و افزودند: «هدایت‌ها و راهنمایی‌های قرآن كریم تا روز قیامت پیش‌روی بشریت است. قرآن انسان‌ها را از سردرگمی‌، زشت‌كاری‌ و گرفتاری‌های خود نجات می‌دهد».

 

معظم له با تأكید بر اجرا كردن اوامر و آموزه‌های نورانی قرآن گفتند: «باید معارف نورانی قرآن و هدایت‌های آن در جامعه زنده بماند و مردم متعهد به اجرای آن باشند و در تمام كارها از قرآن الهام بگیرند».

سه‌شنبه 23 اسفندماه 1384

 

نويسنده: