چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

حقانیت وحی و قرآن

ایشان قرآن را معجزه واقعی پیامبر اعظم‌(ص) برشمرده و تصریح كردند: «حقانیت تمام وحی‌هایی كه به پیامبران الهی نازل شده، همین قرآن است. حقانیت قرآن نیز این است كه بعد از هزار و چهارصد سال هنوز كسی نتوانسته است مانند آن را بیاورد».

موضوع: 
نويسنده: