چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

پیشرفت بشریت در عصر حضور قرآن

اگر بخواهیم دنیا را به دو عصر تقسیم كنیم، یكی عصر قبل از قرآن است و دیگری عصر بعد از حضور قرآن.

دنیا به‌واسطه حضور قرآن به‌ طرف ترقی و پیشرفت سیر كرد و همه پیشرفت‌هایی كه ظاهر شده است همه به ‌بركت قرآن است.

 

نويسنده: