شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

اهل بیت(علیهم السلام)  مفسران حقیقی قرآن

معظم‌له ادامه دادند: «تفسیر قرآن فقط حق اهل‌بیت(علیهم السلام) است و هركجا كه محتاج به تفسیر باشد، تفسیر حق و درست و ثواب، تفسیر امام جعفر صادق و امام محمد باقر(علیهما السلام) است».

ایشان با بیان اینكه جامعه ما به تعلیمات قرآنی نیازمند است،‌ افزودند: «هرچه بیشتر مطالب قرآنی و آشنایی با قرآن گسترش یابد،‌ بیشتر موجب امیدواری است و امیدوارم كه اینها وسیله عمل شود و قرآن را در عمل پیاده كنیم و قرآنی باشیم؛ خیابان، اداره، حوزه‌ و درس‌های ما، قرآن مصدر همه‌ چیز باشد. امیرالمومنین(ع) گاهی در مقابل دشمنان، ‌به ‌قرآن احتجاج می‌كردند و این از اساسی‌ترین مطالب است».

نويسنده: