جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

نقش قرآن در زندگی

نیاز اصلی جامعه امروز ما به حقایق و معارف وحیانی و معنوی می‌باشد. دل‌های مضطرّ و نگران و نفوس افسرده و مُرده كه روح امید و نشاط و اخلاق در آنها ضعیف و كم‌رنگ شده است، محتاج به حقایق و معارفی است كه آنها را زنده، باانگیزه و سربلند و عزیز نماید، حقایقی كه

 

آنها را با عالم غیب و ماورای مادّه ارتباط دهد و به زندگی معنا دهد؛ مردم و زندگی آنها را از پوچی و بی‌هدفی نجات دهد و آن، جز در سایه پربركت قرآن كریم و عِدل آن یعنی پیروی از اهل‌بیت‌(علیهم السلام)  میسّر نمی‌شود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: