شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

معارف بی‌انتهای قرآن

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به روایتی تاریخی كه یكی از خلفا سعی در جمع‌آوری تمامی تفاسیر قرآن كرده بود،‌ بیان داشتند: «تفسیر و معارف قرآن انتها ندارد و هرچه در معانی آن بیشتر تفكر و تأمل كنید باز هم مجال گفتن و تفسیر و بهره‌مندی از آیات قرآن فراهم است».

نويسنده: 
کليد واژه: