پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

 عجز همگان از بیان معارف والاى قرآن

مسئله قرآن و مطالبی كه مربوط به آن است، مسئله‌ای نیست كه بیانش از عهده حقیر و حتی اشخاصی كه در درجات بالایی از علم هستند – آن‌طوركه شایسته باشد - بربیاید، ولی از باب اینكه باید همیشه ارتباط خود را با قرآن حفظ كنیم و در هر حدی كه می‌شود با قرآن و معارف آن مأنوس باشیم، كمی در‌این‌باره صحبت می‌كنم:

نويسنده: